کنفرانس معماری معاصر ایران _ ایتالیا

کنفرانس معماری معاصر ایران _ ایتالیا

iran-italy conference

photo_2017-09-19_18-13-09 (2)

کنفرانس معماری معاصر ایران _ ایتالیا در روز پنجشنبه 30 شهریور در باغ موزه قصر برگزار خواهد شد .