موسسه بین المللی مطالعات راهبردی معماری ایران ، سعی داشت با ایجاد یک رویداد مرتبط با حوزه زن،معماری و شهر ، به ایجاد راهبرد در این زمینه بپردازد ، لذا این موسسه با همکاری بی دریغ دکتر ایرج اعتصام ،دکتر شادی عزیزی و دکتر حمیدرضا موسوی ، به ایجاد نخستین کنفرانس علمی زن،معماری و شهر پرداخت، و در این راه برای اجرای برگزاری کیفی آن شرکت هربرز را که یک شرکت حرفه ای در زمینه برگزاری رویداد است ، به یاری طلبید و اینچنین شد که نخستین کنفرانس زن،معماری و شهر پس از تلاش 6 ماهه دکتر شادی عزیزی ، دکتر حمیدرضا موسوی ، کادر شرکت مهندسین مشاور نگین شهر آینده ، کادر موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران ، کادر شرکت هربرز …. در 7 و 8 اسفند ماه 1392 برگزار شد.

این موسسه مایل است نخستین کنفرانس علمی زن،معماری و شهر را به عنوان یک بیانیه در زمنیه مذکور بخواند ، و اعلام بدارد که علی رقم شروع این رویداد راهبردی -فرهنگی  ، این حرکت را منحصر به خود ندانسته ، و ادامه آن را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ، ارج مینهد.

امید آنکه این موسسه توانسته باشد سنگ بنایی ارزنده در زمینه هدف مذکور ، و ایجاد راهبرد مورد نظر در جهت ادامه دار شدن این فعالیت ، چه توسط موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران و چه توسط سازمان های دیگر ، نهاده باشد.

جای آن دارد که از همه دوستان و بزرگوارانی که ما را در ایجاد این رویداد یاری دادند ( در بخش اجرایی = سلماز توکلی ، مرتضی عبادی ، مهشید اولیایی ، الیار رهبر آزادی ، حسام میر رحیمی هیرو تاکئوچی،رامین آذرمنش ، طاهر میر حیدری ،الهه رسائی ، وحید ترکاشوند،و در بخش علمی = دکتر ایرج اعتصام ، دكتر پرويز پيران،دکتر نعمت االله فاضلی
دكتر گيتی اعتماد،دكتر فرح حبيب،دكتر مينوش صدوقيان زاده،دكتر مسرت اميرابراهيمی، دكتر نیره طهوری، دكتر ترانه یلدا، دكتر شادی عزیزی، آرش بصیرت، معصومه میرصفا، دکتر سعید ذکایی، دکتر محمود شارع پور، رامبد ایلخانی، فریار جواهریان، فریده صائبی، هما فرجادی ، نشید نبیان ،دكتر حمیدرضا موسوی،الهه رادمهر،شهیندخت مولاوردی، دكتر پیروز حناچی و … ، و در بخش پژوهش = ماهان مهرورز،هدی مدد،خورشید مظاهری،لعیا میری،مریم عباسی،آرزو خامسی،ستاره صدقی،مریم کاظمی،فرناز فرشاد،علیرضا دلپذیر،شاهین قاسم پور شهریاری،شیرین مشیری،مرجان شجاعی،حمیده دباغی،مهرداد توفیقی،محمد رضا ترابی ) نهایت سپاس و تشکر را به عمل بیاوریم.

http://www.iranianwac.com/

https://isia.ir/project/women-in-architecture

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!