همکاران و نمایندگان موسسه

موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران همواره سعی داشته تا با استفاده از پتانسیل های موجود در نیروی جوان و پرتلاش معمار و شهرساز ، در جهت ارتقاء همه جانبه حوزه شهر و معماری در کشور با استفاده از خلاقیت و پتاسیل های موجود در معماران و شهرسازان جوان و تجربه اثربخش اساتید این حوزه بکوشد ؛ لذا میتوانید اسامی بخشی از همکاران موسسه را در پایین ملاحظه نمایید

مشاوران و همکاران موسسه

دکتر داراب دیبا

مشاور طرح " معماری خوب "


دکتر وحید قبادیان

مشاور کارگروه معماری پایدار


دکتر ناصر فکوهی

مشاور طرح " معماری خوب "


دکتر ایرج اعتصام

مشاور طرح " معماری خوب "


دکتر شهاب میرزائیان

مشاور طرح " معماری خوب "


مهندس وحید اشراقی

در ورکشاپ Parametric Fashion Architecture


دکتر شادی عزیزی

دبیر علمی کنفرانس زن،معماری و شهر


مهندس محمد رضا نیکبخت

نشست معماری ایرانی ؛ محافظت یا معاصریت


مهندس فرامرز پارسی

نشست معماری ایرانی ؛ محافظت یا معاصریت


دکتر پرویز پیران

سخنران؛ کنفرانس زن،معماری و شهر


مهندس فریار جواهریان

سخنران؛ کنفرانس زن،معماری و شهر


مهندس ارش بصیرت

سخنران؛ کنفرانس زن،معماری و شهر


همکاران افتخاری

نوید گنجی

مدیرعامل و بنیانگذار موسسه


امیر ملکشاهی

عضو تیمِ طرح " معماری خوب " و هیئت تحریریه برساو


ساناز خداداد

عضو تیمِ طرح " معماری خوب " و سردبیر فصلنامه برساو


زهرا آرمان

عضو تیم طرح " معماری خوب " و هیئت تحریریه برساو


زهره قاسمی

عضو تیم طرح " معماری خوب " و هیئت تحریریه برساو


مروارید عبدالعظیمی

عضو تیمِ طرح " معماری خوب "


حمیده نیک سرشت

عضو تیمِ طرح " معماری خوب "


مژده رجبی راد

عضو هیئت تحریریه مجله معماری ایرانی


نیما عاشوری

عضو تیم طرح " معماری خوب " و مشاور تبلیغاتی


احمدرضا حکیمی نژاد

عضو تیم طرح " معماری خوب "


مهسا اعلمی

عضو تیم طرح " معماری خوب "


الهه نوری

عضو تیم طرح " معماری خوب "


سارا اسکندری

عضوتیم طرح " معماری خوب "


محسن استاد طاهری

سردبیر فصلنامه معماری ایرانی


محدثه قدیری

هیئت تحریریه فصلنامه برساو


مسعود عیسی زاده

هیئت تحریریه فصلنامه برساو