همکاران و نمایندگان موسسه

موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران همواره سعی داشته تا با استفاده از پتانسیل های موجود در نیروی جوان و پرتلاش معمار و شهرساز ، در جهت ارتقاء همه جانبه حوزه شهر و معماری در کشور با استفاده از خلاقیت و پتاسیل های موجود در معماران و شهرسازان جوان و تجربه اثربخش اساتید این حوزه بکوشد ؛ لذا میتوانید اسامی بخشی از همکاران موسسه را در پایین ملاحظه نمایید

اعضای هیئت مدیره

نیکولا میا

مدیرعامل و بنیانگذار موسسه

دکتر محمد سعید ایزدی

عضو هیئت مدیره

محسن قناعت

مدیرعامل و بنیانگذار موسسه

امیر رضا انصاری

رئیس هیئت مدیره

هدیه محمدی باقری

عضو هیئت مدیره

مشاوران و همکاران موسسه

نوید گنجی

مدیرعامل و بنیانگذار موسسه

دکتر وحید قبادیان

مشاور کارگروه معماری پایدار

محسن قناعت

مدیرعامل و بنیانگذار موسسه

دکتر ایرج اعتصام

مشاور طرح " معماری خوب "

دکتر شهاب میرزائیان

مشاور طرح " معماری خوب "

مهندس وحید اشراقی

عضو هیئت مدیره

دکتر شادی عزیزی

دبیر علمی کنفرانس زن،معماری و شهر

مهندس محمد رضا نیکبخت

نشست معماری ایرانی ؛ محافظت یا معاصریت

مهندس فرامرز پارسی

نشست معماری ایرانی ؛ محافظت یا معاصریت

دکتر پرویز پیران

سخنران؛ کنفرانس زن،معماری و شهر

مهندس فریار جواهریان

سخنران؛ کنفرانس زن،معماری و شهر

مهندس ارش بصیرت

سخنران؛ کنفرانس زن،معماری و شهر

همکاران افتخاری

نوید گنجی

مدیرعامل و بنیانگذار موسسه

دکتر وحید قبادیان

عضو تیمِ طرح " معماری خوب "

محسن قناعت

سرپست پلتفرم هبیتان

دکتر ایرج اعتصام

عضو گروه نقشه معماری خوب

مجتبی بابایی

سرپرست تیم معماری برای همه

مهندس وحید اشراقی

عضو گروه معماری خوب و معماری برای همه

سوفیا قیدر

عضو تیم طرح " معماری خوب " و معماری برای همه

مروارید عبدالعظیمی

عضو تیمِ طرح " معماری خوب "

حمیده نیک سرشت

عضو تیمِ طرح " معماری خوب "

رومینا حجت

عضو تیم معماری برای همه

پگاه الهیاری

پژوهشگر پلتفرم هبیتان

زهره احمدوند

عضو تیم معماری برای همه

نازنین ارشادی

مشاور طرح " معماری خوب "

مینا بابایی

عضو هیئت مدیره

مهدیه احمد خانی

دبیر علمی کنفرانس زن،معماری و شهر

سپیده نیک نیا

نشست معماری ایرانی ؛ محافظت یا معاصریت

مهرناز هادی زاده

عضو تیم طرح " معماری خوب " و معماری برای همه

زهرا متولی

عضو تیم طرح " معماری خوب " و معماری برای همه

کیوان علی محمدی

عضو تیم طرح " معماری خوب " و طراح گرافیست