همکاران و نمایندگان موسسه

موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران همواره سعی داشته تا با استفاده از پتانسیل های موجود در نیروی جوان و پرتلاش معمار و شهرساز ، در جهت ارتقاء همه جانبه حوزه شهر و معماری در کشور با استفاده از خلاقیت و پتاسیل های موجود در معماران و شهرسازان جوان و تجربه اثربخش اساتید این حوزه بکوشد ؛ لذا میتوانید اسامی بخشی از همکاران موسسه را در پایین ملاحظه نمایید

اعضای هیئت مدیره

نوید گنجی

مدیرعامل و بنیانگذار موسسه


دکتر محمد سعید ایزدی

عضو هیئت مدیره


محسن قناعت

عضو هیئت مدیره


امیر رضا انصاری

رئیس هیئت مدیره


هدیه محمدی باقری

عضو هیئت مدیره


مشاوران و همکاران موسسه

دکتر داراب دیبا

مشاور طرح " معماری خوب "


دکتر وحید قبادیان

مشاور کارگروه معماری پایدار


دکتر محمد سعید ایزدی

مشاور طرح " معماری خوب "


دکتر ایرج اعتصام

مشاور طرح " معماری خوب "


دکتر شهاب میرزائیان

مشاور طرح " معماری خوب "


مهندس وحید اشراقی

در ورکشاپ Parametric Fashion Architecture


دکتر شادی عزیزی

دبیر علمی کنفرانس زن،معماری و شهر


مهندس محمد رضا نیکبخت

نشست معماری ایرانی ؛ محافظت یا معاصریت


مهندس فرامرز پارسی

نشست معماری ایرانی ؛ محافظت یا معاصریت


دکتر پرویز پیران

سخنران؛ کنفرانس زن،معماری و شهر


مهندس فریار جواهریان

سخنران؛ کنفرانس زن،معماری و شهر


مهندس ارش بصیرت

سخنران؛ کنفرانس زن،معماری و شهر


همکاران افتخاری

نوید گنجی

مدیرعامل و بنیانگذار موسسه


امیر ملکشاهی

عضو تیمِ طرح " معماری خوب "


مهناز ونائی

سرپست پلتفرم هبیتان


سمیرا نامور

عضور گروه نقشه معماری خوب


مجتبی بابایی

سرپرست تیم معماری برای همه


هدیه محمدی باقری

عضو گروه معماری خوب و معماری برای همه


سوفیا قیدر

عضو تیم طرح " معماری خوب " و معماری برای همه


مروارید عبدالعظیمی

عضو تیمِ طرح " معماری خوب "


حمیده نیک سرشت

عضو تیمِ طرح " معماری خوب "


رومینا حجت

عضو تیم معماری برای همه


پگاه الهیاری

پژوهشگر پلتفرم هبیتان


زهره احمدوند

عضو تیم معماری برای همه


نازنین ارشادی

عضو طرح معماری خوب


مینا بابایی

عضو طرح معماری خوب و پلتفرم هبیتان


مهدیه احمد خانی

طرح معماری خوب ؛ خبرگزاری موسسه


سپیده نیک نیا

پژوهشگر پلتفرم هبیتان


مهرناز هادی زاده

عضو تیم طرح " معماری خوب " و معماری برای همه


زهرا متولی

عضو تیم طرح " معماری خوب " و معماری برای همه


کیوان علی محمدی

عضو تیم طرح " معماری خوب " و طراح گرافیست