همکاران و نمایندگان موسسه

موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران همواره سعی داشته تا با استفاده از پتانسیل های موجود در نیروی جوان و پرتلاش معمار و شهرساز ، در جهت ارتقاء همه جانبه حوزه شهر و معماری در کشور با استفاده از خلاقیت و پتاسیل های موجود در معماران و شهرسازان جوان و تجربه اثربخش اساتید این حوزه بکوشد ؛ لذا میتوانید اسامی بخشی از همکاران موسسه را در پایین ملاحظه نمایید

مشاوران و همکاران موسسه

دکتر داراب دیبا

مشاور طرح " معماری خوب "


دکتر وحید قبادیان

مشاور کارگروه معماری پایدار


دکتر ناصر فکوهی

مشاور طرح " معماری خوب "


دکتر ایرج اعتصام

مشاور طرح " معماری خوب "


دکتر شهاب میرزائیان

مشاور طرح " معماری خوب "


مهندس وحید اشراقی

در ورکشاپ Parametric Fashion Architecture


دکتر شادی عزیزی

دبیر علمی کنفرانس زن،معماری و شهر


مهندس محمد رضا نیکبخت

نشست معماری ایرانی ؛ محافظت یا معاصریت


مهندس فرامرز پارسی

نشست معماری ایرانی ؛ محافظت یا معاصریت


دکتر پرویز پیران

سخنران؛ کنفرانس زن،معماری و شهر


مهندس فریار جواهریان

سخنران؛ کنفرانس زن،معماری و شهر


مهندس ارش بصیرت

سخنران؛ کنفرانس زن،معماری و شهر


همکاران افتخاری

نوید گنجی

مدیرعامل و بنیانگذار موسسه


امیر ملکشاهی

عضو تیمِ طرح " معماری خوب "


مهناز ونائی

سرپست پلتفرم هبیتان


مهسا سلیمانی مقدم

مدیر اجرایی مؤسسه و تیم معماری برای همه


مجتبی بابایی

سرپرست تیم معماری برای همه


هدیه محمدی باقری

عضو گروه معماری خوب و معماری برای همه


سوفیا قیدر

عضو تیم طرح " معماری خوب " و معماری برای همه


مروارید عبدالعظیمی

عضو تیمِ طرح " معماری خوب "


حمیده نیک سرشت

عضو تیمِ طرح " معماری خوب "


رومینا حجت

عضو تیم معماری برای همه


پگاه الهیاری

پژوهشگر پلتفرم هبیتان


زهره احمدوند

عضو تیم معماری برای همه


نرگس زرودی

عضو طرح معماری خوب و خبرگزاری موسسه


مینا بابایی

عضو طرح معماری خوب و پلتفرم هبیتان


مهدیه احمد خانی

طرح معماری خوب ؛ خبرگزاری موسسه


سپیده نیک نیا

پژوهشگر پلتفرم هبیتان


مهرناز هادی زاده

عضو تیم طرح " معماری خوب " و معماری برای همه


زهرا متولی

عضو تیم طرح " معماری خوب " و معماری برای همه


کیوان علی محمدی

عضو تیم طرح " معماری خوب " و طراح گرافیست