درباره مجله

فصلنامه معماری ایرانی که به همت گروه معماری ایرانی موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران ایجاد شد ، سعی دارد با رویکردی تخصصی توامان با فهم عمومی ، معماری ایرانی و مفاهیم آن را در قالب فصلنامه ای آنلاین ارائه دهد.

اصولی که فصلنامه معماری ایرانی دنبال میکند؟
 •  فهم عمومی معماری اصیل ایرانی
 •  مستند سازی و آموزش معماری سنتی ایران
 •  ارائه راهکار برای عمومی سازی معماری ایرانی
 •  شناخت تاریخی و علت و معلولی معماری ایرانی و اسلامی
 •  یجاد فهم مشترک در حوزه معماری ایرانی و معماری دینی میان مردم و معماران
فهرست این شماره (1)
 •  سرمقاله

درباره فصلنامه معماری ایرانی و اهداف انتشار آن

 •  بازخوانی بنا های ایرانی از سفرنامه

بازخوانی و تحلیل آثار معماری ایران در طول تاریخ از روش پژوهش و بررسی در سفرنامه های مشاهیر و جهانگردان / بخش نخست : میدان نقش جهان اصفهان

 •  معماری ایرانی در حاشیه

در باب معماری پارلمان امارات و معماری ایرانی

 •  شبکه توسعه آقاخان

درباره فعالیت ها و زیر بخش های این سازمان در هدف توسعه ارتقاء جوامع اسلامی

 •  جایزه معماری آقاخان

بررسی و معرفی فعالیت های فرهنگی آقاخان به همراه سابقه ای از اخذ این جایزه توسط بنا های ایرانی

 •  گفتگو با هما فرجادی

درباره چگونگی تشکیل و حضور ایرانیان در مراحل آن جایزه

 •  معماری اسلامی در دانشگاه هاروارد

معماری اسلامی و آموزش آن در دانشگاه هاروارد به روایت یکی از دانش پژهان ایرانی آن رشته

 •  طرح مرمت عمارت مسعودیه از زبان فرامرز پارسی

معرفی ، بررسی و گزارش کامل مرمت عمارت مسعودیه از زبان فرامرز پارسی

 •  گفتگو با محمد رضا حائری ( کتاب نقش فضا در معماری ایران )

گفتگو با محمد رضا حائری به بهانه معرفی کتاب نقش فضا در معماری ایران

 •  نکوداشت معمار ایرانی ( دکنر محمد منصور فلامکی )

مروری بر زندگی حرفه ای دکتر محمد منصور فلامکی ، از دوران کودکی تا فعالیت های امروزی ایشان به همراه گفتاری در رابطه با معماری ایرانی

 •  معرفی موسسه علمی-فرهنگی فضا

تاریخچه و مروری بر فعالیت ها و دلایل تشکیل موسسه علمی -فرهنگی فضا ( به عنوان یکی از قدیمیترین موسسات فرهنگی معماری )

 •  معماری و هنر مردمی

در باب رویکردهای الهام گرفته از معماری ، که در هنر های متفاوت به کار میرود

 •  گفتگو با سامانتا هولمز ( انگلیسی )

درباره پروژه خیابان 14 نیویورک

 •  زندگی ، فرهنگ ؛ معماری ایرانی

در باب سبک زندگی و تاثیرات فرهنگ جامعه در معماری

 •  معماری امروز ، اصالت دیروز

معرفی آثار معماری امروز ایران که از معماری ایرانی الهام گرفته اند ؛ خانه میوه های باربد

 •  درباره موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران
نحوه انتشار فصلنامه به چه صورت است ؟

فصلنامه معماری ایرانی آخر هر فصل به صورت آنلاین منتشر و و لینک دریافت آن در سایت های معتبر خبررسانی در حوزه معماری قرار خواهد گرفت ، همچنین همزمان با دریافت آنلاین امکان دریافت نسخه سی دی آن از کتابفروشی های معتبر که متعاقبا اعلام خواهد شد فراهم میشود.

تماس با فصلنامه

info@isia.ir

تصاویر مرتبط

شناسه شماره نخست
دکتر ایرج اعتصام
فرامرز پارسی
استاد لرزاده
منصور فلامکی
منصور فلامکی
منصور فلامکی
پارلمان امارات
خانه باربد
عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه