انتصاب جناب آقای محسن قناعت به عنوان عضو هیئت مدیره موسسه مطالعات راهبردی معماری

انتصاب جناب آقای محسن قناعت به عنوان عضو هیئت مدیره موسسه مطالعات راهبردی معماری

WhatsApp Image 2022-08-27 at 3.26.16 PM

WhatsApp Image 2022-08-27 at 3.26.16 PM

 

بدین وسیله اعلام میگردد نظر به تجارب ارزشمند و کنش اجتماعی و علمی جناب آقای محسن قناعت به عنوان یکی از نخبگان دارای تجربه در عرصه های گوناگون حایز اهمیت در کشور ، ایشان به عنوان عضو هیئت مدیره موسسه مطالعات راهبردی معماری منتصب شده اند . امید است تا با حضور ایشان بتوان از تجارب ارزشمند و گرانقدر جناب آقای قناعت در توسعه و تحقق اهداف اجتماعی و اثر گزار موسسه مطالعات راهبردی معماری بیش از پیش کوشید .