موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران در اهداف کلان خود در نظر دارد تا بتواند با فرآهم آوردن بستری در جهت فعالیت های پژوهشی در حوزه معماری و شهرسازی ، علاوه بر ارتقاء این دانش در جامعه مبتنی بر آن ؛ به بازآفرینی و احیای معماری نام آشنای ایرانی پرداخته ، و در آن جهت به رشد اقتصادی و فرهنگ ایران عزیز بکوشد. همچنین این موسسه در اهداف کلان خود در نظر دارد با فعالیت های متناسب بر فرهنگ جامعه ایران ، به رشد سلیقه عمومی جامعه ( مردم ) در جهت ارتقاء سطح معماری و شهرسازی کشور بپردازد. برخی از ماموریت های این موسسه از قرار زیر است :

 

– پژوهش و آموزش در جهت گسترش و فرهنگ سازی برای نیل جامعه ایران (مردم ) به معماری مطلوب

– مطالعه و تحقیق آکادمیک پیرامون مسائل نظری معماری ، علوم انسانی ، علوم فنی پژوهش در راستای ارتقاء حوزه های گوناگون مرتبط با معماری و شهرسازی و برنامه ریزی در راستای اهداف مذکور

– برقراری ارتباط نزدیک با مراکز مطالعاتی معماری درایران و خارج از ایران

– انتشار کتاب و اسناد علمی در عرصه معماری و علوم میان رشته ای مرتبط حاصل از پژوهش در راستای مذکور

– معرفی معماری ایرانی از لحاظ ابعاد تکنیکی و فرهنگی به جامعه بین المللی

– ایجاد دیالوگ فرهنگی ، علمی و هنری مرتبط با معماری بین کارشناسان و نخبگان ایرانی و خارجی

– فراهم آوردن بستر پژوهشی به منظور میل جامعه معماری و شهرسازی جوان به ارتقاء دانش عمومی در زمینه معماری فرهنگ سازی در جهت استفاده از معماری اصیل ایرانی ، حفظ محیط زیست و ایجاد اشتیاق عمومی در جهت رشد علمی معماری کشور