سیاست های مورد نیاز برای حرکت به منظور دستیابی به اهداف راهبردی موسسه مطالعات راهبردی معماری به شرح زیر تعریف و تبیین می-گردد:

 

سیاست های کلی و عمومی

 رعایت اخلاق حرفه ای و علمی 
 برنامه محوری در تعیین و پیگیری امور پژوهشی
 تحکیم و کارآمد ساختن نظام ملی نوآوری در حوزه شهرسازی و معماری کشور
 نوآوری در فرایند و نتایج مطالعات و پژوهش‌ها
 رقابت پذیری در امر پژوهش
نهادینه کردن امر پژوهش و تحقیق در عرصه های مختلف شهرسازی و معماری

 

سیاست های اجرایی

 کاربردی نمودن تحقیقات و مطالعات شهرسازی و معماری در سطح کشور

بهره برداری از دستاوردهای مطالعات و تحقیقات و ارتقاء سطح آن‌ها در حوزه شهرسازی و معماری
 شناخت و ارائه راه حل برای مشکلات و مسائل مربوط به شهرها و روستاهای کشور
 داوری تخصصی طرح و برنامه‌های پژوهشی معماری و شهرسازی
رعایت حقوق مالکیت فکری پژوهشگران
 حمایت، تشویق و گسترش طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی

 

سیاست های اطلاع رسانی

گردش کار روان و ساده در انجام فعالیت ها

فراهم ساختن فرصت‌های برابر برای پژوهشگران در حوزه شهرسازی و معماری
  شفاف سازی پژوهش از طریق اطلاع‌رسانی دقیق و عمومی
  انتشار و ترویج نتایج و دستاوردهای طرح‌ها و برنامه‌ها

 

سیاست های مربوط به سرمایه اجتماعی –انسانی

 اصلاح ترکیت و ارتقای کیفی سرمایه انسانی
  جلب مشارکت نخبگان دانشگاهی و همکاری استعدادهای برتر در طراحی و اجرای سیاست‌ها
  جلب همکاری نخبگان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور
  حمایت و بهره‌مندی از دانشجویان تحصلات تکمیلی در حوزه شهرسازی و معماری و سایر رشته‌های مرتبط 
  حمایت از نوآوران در حوزه شهرسازی و معماری

سیاست های مالی

  افزایش بهره وری و صرفه جویی و استفاده از منابع عمومی
تهیه و استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات
جلب مشارکت و همکاری سازمان های ذی ربط دولتی و خصوصی در جهت کاربردی سازی و بهره برداری از پژوهش های صورت گرفته