بدیهی است که برای نیل به اهداف مذکور ، میبایست روش های پژوهشی و آموزشی ای در جهت فرهنگ سازی و انجام هرچه بهتر موارد ذکر شده ، به کار برده شود؛ لذا روش ها ، و وظایف زیر تدوین شده است .

  • برقراری تماس علمی با تعریف پروتکل و قالبی برای اعمال و تصویب تفاهم نامه های همکاری با نهاد ها
  • تشکیل دپارتمان پژوهش برای ایجاد بستری برای رشد علم معماری و هنر مربوط به ان
  • ایجاد فستیوال های بین المللی تخصصی معماری برای رشد تفکر عمومی درباره این رشته و به عرصه گذاشتن موفقیت ها و پستانیل های جمهوری اسلامی ایران در زمینه مذکور اخذ نمایندگی از بنیاد ها و نهاد های معتبر جهانی مرتبط با موضوعات مذکور
  • همکاری با نهاد های دولتی و غیر دولتی در زمینه گسترش معماری ایرانی و اسلامی در داخل و خارج از ایران
  • ارائه پیشنهادات و استاندارد های تدوین شده در جهت مناسب سازی رویکرد های مرتبط
  • برگزاری و تشریک مساعی در عرصه رقابت های معماری و شهرسازی در حوزه اهداف موضوعه
  • بررسی و ارزیابی طرح ها و قراردادهای معماری و رشته های مرتبط با آن پیشنهاد طرح های ضروری و زیر بنایی بر پایه نیازهای جامعه و مبادلات تجربیات و نظریات با موسسه های مشابه و ارائه رهنمودهای علمی و عملی
  • برگزای و تشریک مساعی در سمینار ها ، سمپوزیوم ها ، کنفرانس های و هر نوع رویکرد هم اندیشانه در عرصه اهداف موضوعه کنفرانس های تخصصی معماری و شهرسازی و ترویج معماری ایرانی و گسترش استاندارد های مربوطه در سطح جامعه مذکور
  • همکاری با رسانه های ملی و بین المللی با جنبه عمومی در جهت گسترش سلیقه مطلوب عمومی در زمینه معماری و شهرسازی
  • تسکیل کمیته های تخصصی در جهت گسترش ، فرهنگ سازی و مطلوب سازی در زمینه های معماری پایدار ، معماری ایرانی ، ساختمان ، معماری و پروسه ، معماری معاصر