درباره خیریه

کمک به ایجاد پایه ای از کمک های خیریه برای فرزندان خود
"هر سال، به جای یک روز کریسمس، مادر من شریک زندگی من، سه فرزندم را به من می دهد، و من مقدار مشخصی از پول را برای کمک به خیریه یا دلایلی برای انتخاب فردی خود اهدا می کنم.   من فکر می کنم این ژست مادرم حقیقت دارد که روح واقعی دادن را می دهد و برای من معنی دار تر و ماندگار تر از هر هدیه مادی است. این کمک کرده است که با بچه ها درباره علل بحث ایجاد کند، دو سالمند را تشویق می کند که کمک های مالی منظم خود را انجام دهند. "
  • برنامه ریزی استراتژیک
  • استراتژی جمع آوری پول
  • حکومت اداری
  • مدیریت مالی
  • مدیریت منابع انسانی
  • مشاوره غیر انتفاعی
16+سالها فعالیت تاریخ
9128خیریه های جدید
131Kبازدید سالانه
49Mکمک موفق

کار ما چیست؟

ما تمایل داریم دنیای ما را امن تر برای مردم قرار دهیم
کشاورزی و غذا
راه به دست آوردن معنا در زندگیتان این است که خودتان را دوست داشته باشید تا دیگران را دوست داشته باشید، خود را به جامعه خود در اطراف خود اختصاص دهید و خودتان را به چیزی که به هدف و معنا می دهد، اختصاص دهید. شادی چیزی آماده نیست. این از اقدامات خود شماست. برای مرده دعا کن و برای زندگی به جهنم مبارزه کن
آموزش و پوشاک
اگر شما در قلب خود هیچ خیریه نداشته باشید، بدترین نوع ناراحتی قلبی دارید.

اعمال خوب به خودمان قدرت می بخشند و الهام بخش اقدامات خوب در دیگران می شوند. کار داوطلبان در تمام زندگی ما تاثیر می گذارد، حتی اگر از آن آگاه نباشیم.
آب آشامیدنی
ما در راه حل های محلی برای بحران آب محلی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا سرمایه گذاری می کنیم. ما آب تمیز می دهیم.

برای کمک به جوامع ما یک گروه از کشاورزان ایجاد کرده ایم که محصولات کشاورزی را به بانک های مواد غذایی اهدا می کنند.

عضو خبرنامه ما شوید و زود مطلع شوید

داوطلبان ما

ما بیش از یک سازمان غیر انتفاعی هستیم

نیکل میا

داوطلب

رز کارتر

داوطلب

دنی مارویچ

داوطلب

آماندا لاورن

داوطلب

اسپانسرها

حامیان مادی و معنوی موسسه خیریه