فصلنامه برساو چیست ؟

فصلنامه برساو ، محصول تفکر معماری پایدار گروه معماری پایدار موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران است . این فصلنامه سعی دارد معماری پایدار را با رویکردی قابل فهم و همه شمول نشر دهد ، تا در فاز های آتی تدوین شده ، بتواند به عنان مرجعی مناسب در زمینه مذکور در حوزه های گوناگون این رشته به حساب آید.

فهرست
  •  مقدمه ای بر برساو
  مقدمه از دکتر وحید قبادیان بر فصلنامه برساو و لزوم توجه بر فرهنگ سازی در راستای معماری پایدار
  •  چرا برساو
  فصلنامه معماری پایدار برساو با چه منظور و رویکردی از این پس منتشر خواهد شد؟
  •  نکوداشت معمار
  مروری بر زندگی حرفه ای دکتر وحید قبادیان ، از دوران کودکی تا فعالیت های امروزی ایشان به همراه گفتاری در رابطه با باید ها و نباید های معماری پایدار در ایران
  •  اقلیم ایران
  بررسی و تحلیل خانه بهروزی های قزوین به لحاظ میزان مصرف انرژی و مباحث اقلیمی
  •  معماری پایدار در خارج از مرز ها
  بررسی و معرفی فعالیت های توماس الکساندر هِذِرویک با تمرکز موضوعی بر فعالیت های این معمار در حوزه معماری پایدار
  •  ویژه نامه مصدر ؛ شهر آینده یا حباب آرزو
  بررسی شهر مصدر به عنوان یک شهر پایدار در ابوظبی با رویکرد تحلیلی در ابعاد زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی
  •  فناوری سبز ( نانو و معماری پایدار )
  معرفی تکنولوژی نانو و کاربرد آن در معماری پایدار با نگاهی بر ساختمان نانو در دانشگاه MIT
  •  مصالح سبز ( بامبو )
  چوب بابمو و کاربرد های نوین آن در معماری
  •  کاربرد نور در معماری (DayLighing)
  یادداشتی بر مبحث DayLighting و کاربرد نور در معماری
  •  معرفی کتاب ( 101 قانون سرانگشتی معماری با انرژی کم )
  کتابی منتشر شده از RIBA در بیان مبانی اولیه کاربردی معماری پایدار
توضیحات تکمیلی
 • توضیحات : با توجه به هزینه های جاری انتشار یک فصلنامه با کیفیت مطلوب ، شورای موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران به عنوان صاحب امتیاز این مجله ، تصمیم بر دریافت هزینه ای نا چیز برای هر مجله از مخاطبان خود گرفت؛ هزینه مورد نظر برای فروش هر نسخه آنلاین ( در قالب 226 صفحه ) با صفحه بندی ای متفاوت از مجلات چاپی ،به طور میانگین مبلغ 2900 تومان در نظر گرفته شده است که شاید لازم به ذکر نباشد که این مبلغ ، حتی بخشی از هزینه های جاری انتشار چنین فصلنامه ای را نیز پوشش نداده و مشخص شدن مبلغی دریافتی ، جدا از آنکه ارزش واقعی آن را نشان نمیدهد ، صرفا جهت تامین بخش بسیار کوچکی از هزینه های این فصلنامه است. در کنار این موضوع ، این امکان برای مخاطبان فصلنامه برساو نیز به وجود آمده است که پس از خرید فصلنامه ، خواندن و بررسی آن ، در صورت نا راضی بودن از محتوان مجله برساو ، موسسه مطالعات راهبردی معماری متعهد میگردد که مبلغ داده شده برای برساو را پس از دریافت ایمیل در این رابطه ، به مخاطب خود عودت بدهد.
تماس

ایمیل موسسه : info@isia.ir اطلاعات بیشتر : 02122805091

تصاویر مرتبط

وحید قبادیان
همکاران گفتگو با دکتر وحید قبادیان
شهر مصدر (درحال ساخت )
شهر مصدر
شهر مصدر
بدون شرح
بامبو ( سازه تقویت شده )
شهر مصدر
توماس الکساندر هذرویک
ساختمان پایدار
مصدر