فصلنامه برساو چیست ؟
فصلنامه برساو ، محصول تفکر معماری پایدار گروه معماری پایدار موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران است . این فصلنامه سعی دارد معماری پایدار را با رویکردی قابل فهم و همه شمول نشر دهد ، تا در فاز های آتی تدوین شده ، بتواند به عنان مرجعی مناسب در زمینه مذکور در حوزه های گوناگون این رشته به حساب آید.
فهرست
 • مقدمه ای بر برساو
 • مقدمه از دکتر وحید قبادیان بر فصلنامه برساو و لزوم توجه بر فرهنگ سازی در راستای معماری پایدار
 • چرا برساو
 • فصلنامه معماری پایدار برساو با چه منظور و رویکردی از این پس منتشر خواهد شد؟
 • نکوداشت معمار
 • مروری بر زندگی حرفه ای دکتر وحید قبادیان ، از دوران کودکی تا فعالیت های امروزی ایشان به همراه گفتاری در رابطه با باید ها و نباید های معماری پایدار در ایران
 • اقلیم ایران
 • بررسی و تحلیل خانه بهروزی های قزوین به لحاظ میزان مصرف انرژی و مباحث اقلیمی
 • معماری پایدار در خارج از مرز ها
 • بررسی و معرفی فعالیت های توماس الکساندر هِذِرویک با تمرکز موضوعی بر فعالیت های این معمار در حوزه معماری پایدار
 • ویژه نامه مصدر ؛ شهر آینده یا حباب آرزو
 • بررسی شهر مصدر به عنوان یک شهر پایدار در ابوظبی با رویکرد تحلیلی در ابعاد زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی
 • فناوری سبز ( نانو و معماری پایدار )
 • معرفی تکنولوژی نانو و کاربرد آن در معماری پایدار با نگاهی بر ساختمان نانو در دانشگاه MIT
 • مصالح سبز ( بامبو )
 • چوب بابمو و کاربرد های نوین آن در معماری
 • کاربرد نور در معماری (DayLighing)
 • یادداشتی بر مبحث DayLighting و کاربرد نور در معماری
 • معرفی کتاب ( 101 قانون سرانگشتی معماری با انرژی کم )
 • کتابی منتشر شده از RIBA در بیان مبانی اولیه کاربردی معماری پایدار
  توضیحات تکمیلی
  توضیحات : با توجه به هزینه های جاری انتشار یک فصلنامه با کیفیت مطلوب ، شورای موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران به عنوان صاحب امتیاز این مجله ، تصمیم بر دریافت هزینه ای نا چیز برای هر مجله از مخاطبان خود گرفت؛ هزینه مورد نظر برای فروش هر نسخه آنلاین ( در قالب 226 صفحه ) با صفحه بندی ای متفاوت از مجلات چاپی ،به طور میانگین مبلغ 2900 تومان در نظر گرفته شده است که شاید لازم به ذکر نباشد که این مبلغ ، حتی بخشی از هزینه های جاری انتشار چنین فصلنامه ای را نیز پوشش نداده و مشخص شدن مبلغی دریافتی ، جدا از آنکه ارزش واقعی آن را نشان نمیدهد ، صرفا جهت تامین بخش بسیار کوچکی از هزینه های این فصلنامه است. در کنار این موضوع ، این امکان برای مخاطبان فصلنامه برساو نیز به وجود آمده است که پس از خرید فصلنامه ، خواندن و بررسی آن ، در صورت نا راضی بودن از محتوان مجله برساو ، موسسه مطالعات راهبردی معماری متعهد میگردد که مبلغ داده شده برای برساو را پس از دریافت ایمیل در این رابطه ، به مخاطب خود عودت بدهد.
  تماس
  ایمیل موسسه : info@isia.ir اطلاعات بیشتر : 02122805091

  تصاویر مربوطه


  وحید قبادیان

  همکاران گفتگو با دکتر وحید قبادیان

  شهر مصدر (درحال ساخت )

  شهر مصدر

  شهر مصدر

  بدون شرح

  بامبو ( سازه تقویت شده )

  شهر مصدر

  توماس الکساندر هذرویک

  ساختمان پایدار

  مصدر