نوید گنجی ، معمار ایرانی متولد سال 1371 در تهران است که کارشناسی معماری خود را از دانشگاه سوره و کارشناس ارشد خود را در رشته مدیریت پروژه تحصیل نموده  ، همچنین وی در حال حاضر در دانشکده وارتون_ دانشگاه پنسیلوانیا به صورت غیر حضوری در حال تحصیل رشته کارآفرینی میباشد . نوید گنجی همواره در پی افزایش میزان تاثیر گذاری رشته معماری و دیسیپلین های متفاوت آن در سطح مردم و جامعهimg_5561 بوده که همین دغدغه منتج به همکاری در ساختار های متعدد مدنی و اجتماعی معماری و همچنین تاسیس موسسه مطالعات راهبردی معماری در سال 1392 شده است .

که مرکزی است برای فراهم آمدن بستری در زمینه ارتقاء تفکر و حساسیت جامعه در حوزه معماری با مطالعات و فعالیت های عملکردی متعدد ، که در کنار یک تیم خلاق و کارآمد از دانش آموختگان معماری ، شهرسازی و … در حال انجام فعالیت های متعددی در این زمینه میباشد. از میان این فعالیت ها میتوان به تدوین و انتشار فصلنامه معماری پایدار برساو ؛ تدوین و انتشار فصلنامه معماری ایرانی ، تدوین و اجرای طرح پژوهشی_عملیاتی معماری خوب به عنوان طرح مهم سازی مسئله معماری برای مردم ، پژوهش و اجرای کنفرانس زن،معماری و شهر به عنوان بیانیه عملی در زمینه فضا و جنسیت ، برگزاری چندین ورکشاپ کاربردی در زمینه معماری پایدار و … اشاره نمود.

 

همچنین وی در سال 1394 همزمان با همکاری در پروژه های معماری و مرمتی با شرکت های موضوعه ، شرکت معماری خود را با نام استودیو طرح  و ساخت فرآیند نو ( NPD ) تاسیس و راه اندازی نمود.

از فعالیت های اجتماعی و رسانه ای نوید گنجی در خارج از چارچوب موسسه مطالعات راهبردی معماری و فعالیت های موضوعه حرفه ، میتوان به طور مختصر به همکاری در زمینه های زیر اشاره نمود :

  • همکاری با هیئت تحریریه پایگاه خبرگزاری Aruna  تا سال 1393
  • عضو هیئت تحریریه فصلنامه تخصصی معماری مهراز تا به کنون
  • همکاری با دو هفته نامه طراح امروز
  • همکاری و عضویت در دبیرخانه تدوین سند چشم انداز معماری ایران
  • عضو و همکار موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی ایران
  • و …

www.navidganji.ir