r_1_150221133740 (1)
 اولین کنفرانس ملی شهرسازی ، مدیریت شهری و توسعه پایدار در آذر ماه سال 1393 با همکاری علمی موسسه بین المللی مطالعات راهبردی معماری ایران برگزار میگردد.
معرفی همایش

شهرسازی و گرایش های متنوع آن تقريباً يك رشته علمي جديد است كه ريشه هاي آن را بايد در پاره اي علوم كاربردي از قبيل معماري، معماري چشم انداز، مهندسي عمران و علوم اجتماعي و رفتاری دانست. دپارتمانهای آموزش شهرسازي  در طول قرن گذشته  در سراسر دنیا بر دامنه اي از تخصص هاي متفاوت متمركز شده اند که از آن جمله اند: مدل تئوري محور، رويكرد برنامه ريزي فيزيكي و طراحي محور و اخيراً رويكرد انتقادي ساختار گرايانه. تفاوت در رویکردها ، بخشي متأثر از تفسيرهاي متفاوت از ماهیت شهرسازی و بخشي ناشي از ميان رشته اي بودن اين تخصص است . با این حال، شهرسازی معمولاً بعنوان رشته اي كه فاقد تئوري ها و سنت هاي خاص خود است بحساب می آید.

 

نخستین شهرساز ویا نخستین کسی که به بیان اصولی درزمینه شهرسازی پرداخت، شخصی بنام « هیپوداموس» بود که درحدود سال 480 قبل ازمیلاد می زیست این شخص اصولی را برای شهرسازی زمان خود بیان نمود که منطقی وعلمی بود .اصول پیشنهادی این شخص، شهرسازی را بیشتر ازلحاظ تأمین آسایش ساکنین آن وازنظر تهیه احتیاجات روزمره به نحوی ساده مورد توجه قرارداده است . او معتقد است که شهر، بایستی ازمحله هایی تشکیل شود وساکنین هرمحله بتوانند مایحتاج خود راازبازارهای نزدیک خود فراهم سازند.بااین همه دامنه پیدایش تحولات امروزی دانش شهرسازی ، به قرن نوزدهم میلادی می رسد. دراثر رونق وتوسعه صنعت ومشکلات ناشی ازآن وبدنبال تأسیس مراکز تخصصی وعلمی ودانشگاهی درزمینه مسائل شهرسازی ،گامهای اساسی درحل مسائل شهری  برداشته شد ونظریات مختلفی دراین زمینه عنوان گردید.یکی از اصلی­ترین معیارهای توسعه پایدار ملی، میزان توسعه ­یافتگی شهرهاست و به اعتقاد بسیاری از صاحب­نظران تنها راه دستیابی به این توسعه متوازان و پایدار شهری، اصلاح و ارتقاء ساختار نظام مدیریت شهری می­باشد. اما این در حالی است که در کشور ما سامانه­های مدیریتی شهرها دارای ساختارهای نظام­مند و متناسب با نیازهای امروزی شهرها نیستند، بگونه­ایکه نیازهای وسیع شهروندان در همه زمینه­ها از یک سو و سیاستهای متفاوت و گاه متضاد دستگاه­های خدمت­رسان شهری برای پاسخگویی به این نیازها از سوی دیگر، فضایی را فراهم کرده که به دلیل ناهماهنگی این دستگاه­ها و نیز چرخه معیوب اداره شهر، اثر بخشی این سیاستها را به حداقل ممکن کاهش داده است. از طرفي با توجه به روند افزایش جمعیت و گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد شهرها، امروزه مدیریت امور شهرها به امری دشوار تبدیل گردیده است و به علت عدم هماهنگی میان مراجع و نهادهای مسئول مدیریت شهری، در کنار ساختار فضایی ناهماهنگ، مدیریت یکپارچه شهرها را با مشکل مواجه نموده است.بنابراین اهمیت شهرسازی ومدیریت جامع شهری در شهرهای امروز یکی از مهم ترین مسائل درزمینه حل وفصل مشکلات شهری ورفع کمبودهای ونیازهای جامعه شهری وروستایی خواهدبود.

محورهای همایش
 • محورهای شهرسازی وتوسعه پایدار
 • ·          بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها(
 • ·          شهرسازی نوین و توسعه پایدار
 • ·          سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
 • ·          ناپايداري شهر و عوامل موثر
 • ·          شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
 • ·          حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
 • ·          شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
 • ·          تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
 • ·          توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
 • ·          كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
 • ·          الگوهای معماری وشهرسازي بومی و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي
 • ·          المان های شهری و محورهاي مرتبط
 • ·          برنامه ریزی منطقه ای و شهری
 • ·          طراحی شهری ،نماهاي شهري وامنيت رواني
 • ·          مشارکت در امور شهری
 • ·          بهسازی و نوسازی شهری
 • ·          ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در ساخت و توسعه شهري
 • ·          سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پايدار
 • ·          بافت های تاریخی
 •        جغرافیا ،برنامه ریزی ومدیریت شهری
 • ·          بهسازی آثار تاریخی
 •        جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار
 •        علوم جغرافیایی ومدیریت شهری
 • ·          نوسازی شهری
 •         کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی
 • ·          بازسازی بافت تاریخی
 •         جغرافیا وشهرسازی
 • ·          برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري
 • ·          شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • ·          شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 •        سایر ایده های نوین در زمینه شهرسازی وتوسعه پایدار
 • مهندسی معماری و توسعه پایدار:
 • ·          مصالح و فن آوري هاي نوين در معماری
 • ·          معماری و هویت شهری
 • ·          معماری پایدار
 • ·          معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
 • ·          روشها و فناوریهای نو در در معماری
 • ·          انرژی های نو در معماری
 • ·          سبک شناسی معماری
 • ·          معماری خیابانی
 • ·          تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
 • ·          گرافیک شهری
 • ·          معماری ومحیط زیست
 • ·          معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
 • ·          معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
 • ·          مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
 • ·          معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
 • ·          معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
 • ·          نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
 • ·          الگوهای معماری بومی
 • ·          معماری منظر
 • ·          بوم شناسی
 • ·          زیبایی شناسی در معماری
 •          سایر ایده های نوین در زمینه معماری وتوسعه پایدار
 • محورهای مدیریت وبرنامه ریزی شهری
 • ·                      فرهنگ شهر نشینی
 • ·                      شهروند و حقوق شهروندی
 • ·                      ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري
 • ·                      تعامل در فضای شهری
 • ·                      روانشناسی محیطی
 • ·                      روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
 • ·                      شهر و حقوق شهروندی
 • ·                      طراحی وفضاهای شهری
 • ·                      مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
 • ·                      برنامه ریزی کالبدی شهری
 • ·                      برنامه ریزی منطقه ای و شهری
 • ·                      مدیریت شهری
 • ·                      برنامه هاي توسعه شهري
 • ·                      مدیریت پروژه های شهری
 • ·                      مدیریت بحران
 • ·                      برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
 • ·                      مشارکت در امور شهری
 • ·                      گردشگری شهری
 • ·                      ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
 • ·                      بهسازی و نوسازی شهری
 • ·                      نماهای شهری
 • ·                      تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
 • ·                      كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
 • ·                      مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
 • محورهای محیط زیست شهری
 • ·          محيط زيست و انواع آلودگي ها
 • ·          مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها
 • ·          برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري
 • ·          جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار
 • ·          شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • ·          کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 • ·          شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 • ·          فضای سبز و محیط زیست شهری
 • ·          مسائل محیط زیست کلان شهرها
 • ·          اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 • ·          شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 • ·          اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
 • ·          اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • ·          مدیریت پسماند در شهرها
 • ·          مدیریت حیات وحش شهری
 • ·          مدیریت فضای سبز ومحیط زیست شهری
 • ·          ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری
 • ·          نانو ومحيط زيست
 • ·          روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
 • ·          فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
 • ·          حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
 • ·          كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محیط زیستی
 • ·          تغيير اقليم ومحيط زيست
 • ·          مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
 • ·          ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك ومحيط زيست پايدار
 • ·          گردشگري ومحيط زيست
 • ·          ساير ايده هاي نوين در جهت حفاظت از محيط زيست
: کمیته علمی کنفرانس

اعضای کمیته علمی به ترتیب الفبا:

* دكتر عبدالرضا پاك شير – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه شهید بهشتی

* دکتر امیدعلی خوارزمی – دکتری تخصصی  رشته مدیریت شهری,عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

* دکتر بهرام سیاوش پور – دکتری تخصصی معماری،عضو هیات علمی دانشگاه حیکم سبزواری

* دکتر پردیس بهمنی- دکتری تخصصي دانشگاه هنر تهران عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران

* دکتر حسن مطیعی لنگرودی – دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری،استادتمام دانشگاه تهران

* دکتر حسنعلی فرجی سبکبار – دکتری تخصصی علوم جغرافیایی،عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تهران

* دکتر حمید شایان – دکتری تخصصی جغرافیای شهری،استادوعضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

* دکتر رضا ابوئی – دکتری تخصصی مرمت وبازسازي بناهاي تاريخي-عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

* دکتر سعید زنگنه شهرکی- دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری،عضو هیات علمی دانشگاه تهران

* دکتر سیامک پناهی – دکتری تخصصی معماری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر

* دکتر سید عباس رجائی – دکتری تخصصی جغرافیا وبرنامه ریزی شهری،عضو هیات علمی دانشگاه تهران

* دکتر سید علی علوی-دکتری تخصصی جغرافیا وبرنامه ریزی شهری،عضو هیات مدیره انجمن جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ایران

* دکتر سید محمد رضا خطیبی – دکتری تخصصی معماری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی

* دکتر سید هادی زرقانی – دکتری تخصصی علوم جغرافیایی،عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

* دکتر شهاب عباس زاده – دکتری تخصصی معماری،عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

* دکتر عباس مفیدی- دکتری تخصصی اقلیم شناسی، استادیار دانشگاه فردوسی

* دکتر علی اکبر عنابستانی – دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

* دکتر علی سلطانی -دکتری تخصصی شهرسازی ورئیس دانشکده شهرسازی دانشگاه شیراز

* دکتر فتانه دانشمند – دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

* دکتر فرانک سیف الدینی – دکتری تخصصی شهرسازی،عضو هیات علمی دانشگاه تهران

* دکتر فرح حبیب –  دکتری شهرسازی-طراحی شهری،دانشیار دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

* دکتر فریبا البرزی – دکتری تخصصی معماری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی

* دکتر کرامت اله زیاری  –   دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری ومتخصص شهرسازی،استادتمام دانشگاه تهران

* دکتر کیومرث ایراندوست – دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری،استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان

* دکتر کیومرث حبیبی – دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری،عضو هیات علمی شهرسازی دانشگاه کردستان

* دکتر محسن جان پرور – دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

* دکتر محمد امین خراسانی – دکتری تخصصی برنامه ریزی روستایی،عضو هیات علمی دانشگاه تهران

* دکتر محمد رحیم رهنما – دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری،دانشیار دانشگاه فردوسی

* دکتر محمد رضا نقصان محمدی  – دکتر تخصصی شهرسازی رئیس دانشکده هنرومعماری دانشگاه یزد

* دکتر محمدرضا اقبال – دکتری تخصص جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، استادیاردانشگاه خوارزمی تهران

* دکتر محمدرضا بمانیان –   دکتری معماری، استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

* دکتر محمدرضا رضائی آقامیرلو – دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه یزد

* دکتر مریم خستو – دکتری تخصصی شهرسازی،عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین

* دکتر مهنازمحمودی زرندی – دکتری تخصصی معماری، دانشگاه آزاداسلامی

* دکتر نادر زالی- دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری،عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه گیلان

* دکتر نجما اسماعیل پور – دکتری تخصصی شهرسازی،عضو هیات علمی دانشگاه یزد

* دکتر نیما ولی بیگ – دکتر تخصصی مرمت،عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

*دکتر ابوالفضل مشکینی-دکتری تخصصی جغرافیا وبرنامه ریزی شهری،استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران ورئیس انجمن جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ایران

*دکتر اصغر نظریان-دکتری تخصصی جغرافیا وبرنامه ریزی شهری-استادبازنشسته دانشگاه خوارزمی وعضو هیات مدیره انجمن جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ایران

*دکتر اصغرمحمدمرادی  –  دکتری تخصص معماری،عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران

*دکتر ایمان رئیسی – دکتری تخصصی معماری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین

*دکتر جمال الدین سهیلی – دکتری تخصصی معماری،عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی

*دکتر حسین حاتمی نژاد- دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری،استاد دانشگاه تهران وعضو انجمن جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ایران

*دکتر زینب مرادی – دکتری تخصصی مرمت واحیای بناهاوبا فتها ی تاریخی،عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

*دکتر سعید میرریاحی – دکتری تخصصی معماری-استاد یار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

*دکتر سید هاشم مسدد -دکتری تخصصی طراحی صنعتی،عضو هیات علمی دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران

*دکتر منصوره رضاسلطانی – دکتری معماری  منظر، دانشگاه تکنولوژی مالزی-عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران

 تاریخ های مهم

مهلت ارسال اصل کامل مقاله1393/08/15

اعلام نتایج داوری :  همزمان با ارسال مقاله تا  1393/08/20

مهلت ثبت نام درهمایش 1393/08/30

تاریخ برگزاری همایش : 27 آذرماه 1393

وبسایت همایش : http://uusd.ir