موسسه مطالعات راهبردی معماری در مرداد ماه 1392 و با شماره ثبت 32194 در تهران به ثبت رسید ؛ این موسسه در طول مدت فعالیت خود همواره سعی داشته است با استفاده از راهکار های عملی در قالب های گوناگون بتواند تاثیرات مثبتی را در بدنه جامعه معماری ایران بگذارد؛ از این رو از ابتدا چارچوبی مبتنی بر نیاز های امروزی جامعه ایران را برای خود تدوین نمودیم که پایه همه فعالیت های ما تا اسفند 1393 میشد.

پس از اخذ تجربیات گوناگون ازروند فعالیت های چند سال اخیر توانستیم مدلی شفاف تر و کارآمد تر برای میل به اهداف اصلی موسسه دست پیدا کنیم که در ادامه بخشی از کلیات آن ، صرفا جهت گویا تر شدن محور فعالیت های موسسه مطالعات راهبردی معماری تا 5 سال آینده برای مخاطبان این مرکز آورده شده است که با تکیه بر نیروی متخصص جوان و مشاوره از نخبگان این حوزه در رشته های مورد بحث به آن جامع عمل خواهیم پوشاند.

برای دریافت فایل برنامه راهبردی موسسه روی لینک زیر کلیک نمایید.

strategic plan for isia