رسیدن از کاربری به فرم

رسیدن از کاربری به فرم گفتگو از  معمارنت خــلـاصــــــــــــــه : مهندس بهروز احمدی از معماران بنام حوزۀ معماری ایران هستند، سال 1344 وارد دانشگاه تهران ... ادامه مطلب

گفتگو با محمدرضا جودت

گفتگو با محمدرضا جودت  گفتگو از  بهروز مرباغی    خــلـاصــــــــــــــه : من متولد 1318 در شهر اردبیل هستم و از زمان شش سالگی به ... ادامه مطلب

نسبت “زن و فضا”

نسبت “زن و فضا نوشـــــــــــته ی : بر گرفته‌از ماهنامه فرهنگی هنری نمایه تهرانا خــلـاصــــــــــــــه :دکتر نعمت الله فاضلی از جامعهشناسان شناخته شده و ... ادامه مطلب