دکتر یاسر جعفری

  یاسر جعفری ۱۳۶۲متولد دکتری مرمت شهری وبناهای تاریخی|کارشناس ارشد معماری(هنرهای زیبا دانشگاه تهران)   خلاصه سوابق ودیدگاه:  مدیرشهری، معمار- مرمتگر و فعال حوزه ... ادامه مطلب

انتخابات 1400

موضوع انتخابات ایران در این روزها به دلیل رخ دادن مسایل گوناگون در حیطه رد صلاحیت کاندید ها و روش برخورد دستگاه های حاکمیتی ... ادامه مطلب