با توجه به  تغییرات چشمگیری که به منظور ارتقاء سطح کیفی برگزاری کنفرانس ملی زن، معماری و شهر انجام پذرفت ، دبیرخانه این کنفرانس اعلام می نماید که تا روز شنبه 7 دی ماه 1392 ،  ثبت نام در این کنفرانس  به دلیل تغییرات محتمل بر روند شرکت در آن ، متوقف میگردد.

بدیهی است که ثبت نام پیش از این تاریخ در کنفرانس به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!