توجه :

علاقمندان برای دنبال کردن اخبار لحظه به لحظه کنفرانس ملی زن ،معماری و شهر در پیش او پس ز برگزاری کنفرانس و همچنین در زمان برگزاری ، میتوانند توییتر موسسه بین المللی مطالعات راهبردی معماری ایران را دنبال نمایند.

در این صفحه میتوانید از اتفاقات پیش روی کنفرانس وهمچنین همه فعالیت های موسسه با خبر شوید

همچنین میتوانید اخبار مرتبط با مقالات ارسال به موسسه برای کنفرانس ملی زن ،معماری و شهر را به محض محرز شدن نتایج هر مقاله ، با مشخصات عمومی محقق مقاله را در توییتر موسسه دنبال کنیدو

( قابل ذکر است که اخبار جزء به جزء کنفرانس در سایت و فیسبوک موسسه قرار نخواهد گرفت و فقط از طریق توییتر موسسه قابل دنبال است )

https://www.isia.ir/project/women-in-architecture/

https://twitter.com/isia_ir

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!