موسسه بین المللی مطالعات راهبردی معماری ایران به نمایندگی مهندس نوید گنجی و انجمن معماران ومهندسین ایرانی ایتالیا به نمایندگی دکتر ابوالحسن حاتمی، در مهر 1392 ، به منظور ایجاد ارتباط علمی و فراهم آوردن بستری برای تبادل دانش معماری و مهندسی میان دو کشور تفاهم نامه ای منعقد کردند ؛ به موجب این تفاهم نامه ، از این پس ، این دو ، همکاری های وسیعی را در جهت اهداف موضوعه شروع خواهند کرد.شروع نخستین همکاری های دوطرفه این دو ، از تاریخ انعقاد تفاهم نامه بوده است ، اما نخستین فعالیت مشترک و تاثیر گذار انجمن معماران ومهندسین ایرانی ایتالیا و موسسه بین المللی مطالعات راهبردی معماری ایران ، در اردیبهشت 1393 انجام خواهد پذیرفت.به زودی در جریان موضوع و مفاد تفاهم نامه قرار خواهید گرفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!