پیرو موضوع کنفرانس ملی زن،معماری و شهر در باب رابطه میان جنسیت و فضا و موضوعات پیرامون آن ، موسسه بین المللی مطالعات راهبردی معماری ایران از سرکار خانم دکتر شهیندخت ملاوری معاونت ریاست جمهوری ایران در امور بانوان نیز دعوت به عمل آورد تا به عنوان یکی از سخنرانان ویژه این کنفرانس درباره رویکرد  دولت تدبیر وامید و نیز اهمیت موضوع کنفرانس به ایراد سخنرانی بپردازند.

از این رو ایشان در روز کنفرانس به عنوان سخنران ویژه حضور خواهند داشت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!