روز معمار

architect day

بدین وسیله موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران ، روز معمار را بر همه معماران و دست اندر کاران این حوزه تبریک عرض کرده و آرزوی جامعه ای پویا و خلاق در این زمینه داراست