Untitled-1

 

 

 

طرح “معماری خوب ” یک طرح فراگیر است که طی چند مرحله با تنوع ده ها فعالیت برنامه ریزی شده فارغ از پیچیدگی های معمول با تمرکز بر سطح عامه مردم ( و محوریت جامعه حرفه مند معماری ) سعی دارد ، چیستی وچگونگی “معماری خوب” را با همکاری همه اشخاص حقیقی و حقوقی حرفه معماری و شهرسازی ،و حتی فراتر از این حرفه  در طولانی مدت به مردم آموزش داده و به طور دقیق تر در این امر فرهنگ سازی نماید.

البته چیستی طرح معماری خوب را میتوانید به طول مفصل تر در وبسایت موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران ((www.isia.irمشاهده نمایید ، اما به طور کلی این طرح ، شامل چندین پروژ پژوهشی متفاوت میباشد که مسئولین آن ، راهکار ارتقاء و نیل بیشتر به اهداف آن را در مشارکت حداکثری جامعه معماری ( نهاد ها ، سازمان ها و همه اشخاص حقیقی و حقوقی ) میداند ؛ چراکه گسترش  هرچه فراتر این طرح با یک هم افزایی جمعی در داخل و خارج از این حرفه ، به نظر میاید میتواند یک راهکار عمومی ، اما موثر برای افزایش آگاهی مردم و نیل به یک فرهنگ سازی درست در زمینه موضوعه باشد.

در حال حاضر، به دلیل پایه ریزی درست وفرآهم آوردن بستری مناسب برای طرح “معماری خوب”  اقدام به تدوین پرسشنامه ای کردیم که پاسخ آحاد جامع را ( البته با کنترل متناسب موضوع ) به آن ، یک امر لازم و ضروری میدانیم.

خواهشمند است تا ضمن پاسخ به پرسشنامه (  www.isia.ir/goodarchitecture) ، در صورت داشتن آمادگی برای همکاری در این طرح ، چه در قالب سازمانی ، و چه در قالب حقیقی و شخصی ، حتما ایمیل درخواست خود را برای ما ارسال نمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!