بهرام شیردل در نشست تعیین چشم انداز معماری ایران: “معماری صادراتی می تواند در اقتصاد جایگزین مناسبی برای نفت باشد

بهرام شیردل؛در ایران ایده معماری مدرن ناقص بوجود آمد با این تفکر که فرهنگ  و سنت ایران عقب افتاده است و مدرنیزم باید این سنت وفرهنگ را جایگزین کند واین چشم انداز نتوانست موفق باشد به طوری که می توان گفت پروژه مدرن در ایران شکست خورد چرا که معماران ایرانی هیچ چیز را به آن اضافه نکردن.

به گزارش واحد خبر بنیاد معماری انقلاب اسلامی پانزدهمین نشست معماری با هدف گرداوری نظرات معماران برجسته در حوزه آینده معماری امروز 9 دی ماه با مشارکت موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران برگزار شد. در این نشست بهرام شیردل استاد معمار با استقبال از تهیه سند جامع معماری  روش تهیه این سند را بسیار مهم قلمداد کردودر ادامه به بررسی روند معماری در ایران پرداخت وگفت؛ بنیاد معماری انقلاب اسلامی که رسالت تدوین چشم انداز معماری را دارد باید در نظر داشته باشد که مهندس معمار را از معمار جدا کند همانند تفاوت میان مهندس پزشکی وپزشک، چرا که این دو بسیار با هم تفاوت  دارند، در مسیر تدوین چشم انداز باید با معماران روبه رو شویم چرا که نظریه وایده از آن معمار است که متأسفانه امروز، در آموزش و تربیت  معمار سوالهای بسیار وجود دارد.

وی در ادامه با بیان ورود تاریخچه معماری آکادمیک به ایران فراگیری این رشته تحصیلی را توسط دانشگاه ملی سابق دانست که برنامه اش را از آموزش معماری آمریکا الگو برداری کرده بود واز آنجا که در آن زمان مسئله، مهندسی معماری بود رفته رفته برنامه دانشگاه تهران در سراسر کشور گسترش پیدا کرد وامروز آنچه داریم در دانشگاه ها مهندس معمار است واین نمی تواند جوابگوی نیاز معماری کشور ما باشد.

 

شیردل معماری گذشته ایران را الگوی جهانی برای دوره خودش قلمداد کرد که  باید مورد توجه معماری معاصر باشد وی در این زمینه ادامه داد؛ برای آنکه بتوانیم چشم اندازی از معماری ایران داشته باشیم باید ببینیم معماری در گذشته این مرز وبوم چگونه بوده وامروز وضعیت معماری چگونه است .هیچکس نمی تواند منکر تاریخ غنی معماری ایران، لااقل تا اواخر قرن 18 میلادی شود، باید تکرار کنم که ایران قرن ها جایگاه نخست معماری جهان را داشته وبرای جهان هزار سال معماری تولید کرده است وبه یکباره در قرن 20 ایران در جهان، تهی از معماری می شود،حال این سوال مطرح است آن همه تجربه وافتخار چه شد وچرا چیزی جایگزین این فقدان نشد؟ بنابراین باید ابتدا این سوال را پاسخگو باشیم که گذشته معماری ما چیست؟ اکنون معماری چگونه است؟ ودر آینده معماری چگونه خواهد بود؟

وی در ادامه با اشاره به برخی از معروف ترین بناهای دوران معاصر وکپی برداری طرح این بناها از دیگر آثار غربی، عامل کپی برداری در معماری را شروع افول معماری دانست وگفت؛  بناهایی که بسیاری آنها را نمونه برجسته معماری معاصر یعنی قبل از انقلاب می دانند بناهایی هستند که با الهام گرفتن وبهتر است بگوییم کپی از بناهای غربی ساخته شده اند واینها عواملی بودن در  دامن زدن بر ترویج معماری غربی که بدنبال خود معماری ما را دچار بحران کردند.

شیردل با اشاره به سند چشم انداز معماری که توسط بنیاد معماری انقلاب اسلامی در حال گرداوری است ،نیاز به ایده معماری را از دیگر مسائلی دانست که در مسیر گرداوری سند باید مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد چرا که ایده غالب امروز در معماری یعنی مدرنیزم محکوم به شکست است، وی در این زمینه گفت؛ وجود بنیادی به نام معماری انقلاب اسلامی که به دنبال تدوین سندی جامع برای تهیه ضوابط است خود نشانگر آن است که، “ایده معماری” که نیاز سرزمین باشد وجود ندارد بنیاد معماری انقلاب اسلامی یعنی عدم وجود نیاز وایده در معماری ایران.

ایده مدرنیزم یا معمار مدرن چشم انداز معماری غرب بود در قرن بیست ،این جریان توسط لوکوربوزیه در کشورهای برزیل وهند معرفی شد ودر آنجا یک روند را پدید آورد، در ایران ایده معماری مدرن ناقص بوجود آمد با این تفکر که فرهنگ  و سنت ایران عقب افتاده است در حالی که مدرنیزم باید این سنت وفرهنگ را جایگزین کند واین چشم انداز نتوانست موفق باشد به طوری که می توان گفت پروژه مدرن در ایران شکست خورد چرا که معماران ایرانی هیچ چیز را به آن اضافه نکردن که این موضوع را در روند بناهای دوران معاصر که افتخار معماری معاصر نامیده شدند با کپی از آثار غربی می توان دید. ایده معماری باید مربوط به جغرافیا وجامعه ایرانی باشد، ایده معماری آمریکا که اولین طرح جامعه معماری ایران است در این مرز وبوم کارایی ندارد وامروز این تجربه را می توان با آلودگی شهر تهران به وضوح لمس کرد

وی در آخر ارکان اصلی معماری در این سند را، توجه به محیط زیست در معماری وسرمایه گذاری در معماری تاریخی دانست وگفت؛ ما باید در معماری تاریخی ایران سرمایه گذاری کنیم واگر سند معماری خودش را متصل کند به معماری تاریخی کشورمان، این معماری در آینده ،معماری صادراتی محسوب می شود ومی تواند در اقتصاد جایگزین مناسبی برای نفت باشد چرا که ما ثروتی داریم به نام فرهنگ که در این رکود اقتصاد با کاهش قیمت نفت می تواند نقش عمده ایی در توسعه کشور داشته باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!