r_1_160906085640

همایش معماری و شهرسازی هویت گرا با همکاری موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران برگزار میگردد.معماری و شهرسازی

عمران و نوسازی شهری
فضای سبز و محیط زیست شهری
ترافیک و حمل و نقل شهری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اقتصاد و مدیریت شهری
بافت های فرسوده و حاشیه نشینی
مدیریت بحران و امنیت شهری
گردشگري، هويت شهري و ميراث فرهنگي
جامعه، فرهنگ و هویت شهری

مرمت بافت ها و آثار تاریخی
ساير ايده هاي نوين در ارتباط با معماري و شهرسازي

کمیته علمی همایش
اعضای کمیته علمی همایش
دکتر رضا نقدبیشی، دکترای معماری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
دكتر علی شیخ اعظمی، دکترای برنامه ریزی شهری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
دکتر فرزانه هدفی، دکترای معماری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
دکتر پریسا دراج، دکترای معماری منظر، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
دکتر مهناز طالبی، دکترای معماری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
دکتر محمد اکبرپور، دکترای برنامه ریزی روستایی، عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر امید حسین اسکندانی، دکترای معماری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
دکتر سمیه امیدواری، دکترای معماری، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
دکتر حسین مدی، دکترای معماری، عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
دکتر مرتضی میرغلامی، دکترای طراحی شهری، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر وحید وزیری، دکترای معماری، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبيلي
دکتر علیرضا ناصری، دکترای عمران، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دكتر جواد جوان مجيدي، دکترای شهرسازی، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبيل

زمان برگزاری همایش: 26 آذر ماه 1395

مهلت ارسال اصل مقالات: 21 آبان ماه 1395

اعلام نتایج داوری مقالات : یک هفته پس از دریافت هر مقاله

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!