فهرست نهایی نتایج بررسی مقالات همایش زن، شهر و معماری

ضمن تشکر ازکلیه اساتید، پژوهشگران، مهندسان و دانشجویان عزیز که در زمان تعیین شده مقالات خود را ارسال نموده اند. فهرست مقالات پذیرفته شده و توضیحات تکمیلی به شرح ذیل اعلام می‌شود.
از بین مقالات ارسال شده، نویسندگانی که مقالاتشان مورد پذیرش و یا پذیرش مشروط قرار گرفته است میتوانند بعد از تکمیل مراحل ثبت نام به صورت رایگان در همایش شرکت نمایند.
نویسندگانی که مقالاتشان به صورت مشروط مورد پذیرش قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانند موارد مورد اشاره کمیته علمی همایش را در مقاله نهایی خود ویرایش نموده و طی زمان بندی که متعاقبا اعلام خواهد شد مقاله را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. لازم به ذکر است که موارد اصلاحی کمیته ی داوری بعد از برگزاری همایش در سایت اعلام خواهد شد.
متن نهایی مقالات از فایل Word اصل مقاله استخراج و در کتاب همایش منتشر خواهد شد.

1658678_658845137486906_1839552707_o

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!