نشست دوم طرح معماری خوب با هدف بررسی رابطه متقابل معماری ، مردم و زمینه با حضور  دکتر محمد سعید ایزدی ،معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ، مهندسی سید محمد بهشتی، ریاست پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری و دکتر شهاب میرزاییان ، معمار  امروز پنج شنبه نوزدهم مرداد ماه جاری در محل خانه گفتمان شهر و معماری برگزار شد.

photo_2017-08-10_22-34-13

در ابتدای این نشست مهندس سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ سخنانی  با موضوع “معماری خوب یک زبان مشترک” ایراد کردند و به توصیف دیدگاه های مردم و معماران از منظر یک معماری خوب پرداختند و چالش های پیش رو را به همراه راه حل های آن برشمردند و راه ایجاد یک معماری خوب را در ایجاد فرایندی برای تطابق نظرِ معماران و مردم دانستند.

photo_2017-08-10_22-34-47

در ادامه دکتر محمد سعید ایزدی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ، سخنانی تحت عنوان  “چالش های ایجاد یک معماری با کیفیت  و مولفه های معماری خوب” بیان نمودند که در این سخنرانی ایشان معماری خوب و شهر خوب را دو مولفه تفکیک ناپذیر از یکدیگر خواندند و مولفه های ایجاد معماری خوب را برشمردند.همچنین ایشان به بررسی نمونه های جدید و قدیم معماری خوب در شهر های گوناگون ایرانی پرداختند.

 pp69

دکتر شهاب میرزاییان از اساتید معماری و برنده چندین جایزه داخلی و خارجی در این حوزه نیزدر این نشست  سخنانی  با موضوع ” از مونولوگ تا ما لتیلوگ  “ایراد نمودند و تحت این عنوان با بررسی دو پروژه معماری به ارائه تجارب خود در زمینه ایجاد یک معماری با کیفیت ضمن در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و زمینه ای پروژه و نیاز های کارفرما پرداختند.

 در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ ‌ برگزار شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!