دکتر یاسر جعفری

  یاسر جعفری ۱۳۶۲متولد دکتری مرمت شهری وبناهای تاریخی|کارشناس ارشد معماری(هنرهای زیبا دانشگاه تهران)   خلاصه سوابق ودیدگاه:  مدیرشهری، معمار- مرمتگر و فعال حوزه ... ادامه مطلب