دی  نشست پانزدهم تعیین چشم انداز آینده معماری ایران توسط بنیاد معماری انقلاب اسلامی و با همکاری موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران ، جهت تنظیم سند پیشنهادی برای چشم انداز مطلوب معماری ایران  در روز سه شنبه  9 دی 1393 برگزار گردید

دکتر نشید نبیان ؛ چشم انداز باید یک سند واقع بینانه باشد متاسفانه با معماری برخورد غیر واقعی می شود و نظام غیر رسمی را در نظر نمی گیرند.

به گزارش واحد خبر بنیاد معماری انقلاب اسلامی ؛دکتر نشید نبیان فوق دکترای  شهرهای هوشمند و تکنولوژی های تعاملی از دانشگاهMIT (2012)) ) با برشمردن نکاتی مهم در مسیر رسیدن به سند چشم انداز گفت؛ چشم انداز باید یک سند واقع بینانه باشد متاسفانه با معماری برخورد غیر واقعی می شود و نظام غیر رسمی را در نظر نمی گیرند به عنوان مثال مسکن مهر قابل مقایسه است با یک سند چشم انداز در حوزه مسکن ارزان قیمت که در آن اقتصاد غیر رسمی مسکن لحاظ نشده ونوعی مدیریت ایدئولوژیک کلنگی وجود دارد.

 نبیان ادامه داد؛ چشم انداز یک دانش است، پروسه تولید دانش توسط یک روش انجام می شود به ویژه در حوزه کالبد،این روش اینگونه است که عملاً تولید محیط های با استاندارد زیستی برای جمعیت روبه رشد شهری وغیر شهری با توجه به پایداری اقلیمی، اجتماعی واقتصادی از طریق به روز رسانی از عامل خودسازی الگوهای موفق ونهایتاً تولید الگوهای جدید کالبدی در مقیاس های شهری ومعماری است، این روند را معماران به تنهایی نمی توانند به ثمر برسانند یعنی چشم انداز از نظر من، نه معماری بلکه کالبدی است به معنای دیگر یک اتفاق چندین وجهی که در آن اقتصاد،فرهنگ باید حضور داشته باشند.

نکته دیگر توجه به سه مقوله آموزش، پژوهش و حرفه در سند چشم انداز آینده است که از نظر من حرفه به چهار بخش تبدیل می شود، ابتدا معماری بدنه که از لحظ تاریخی نه فقط در کشور ما بلکه در هیچ جامعه دیگری ساخته نشده است. کار معماران در این مقوله کمک رسانی به دولتها  است در تدوین ضوابط، حال آنکه در ایران از بعد از انقلاب این ضوابط به صورت کمی لحاظ شده است در صورتی که اگر از تعدادی از معماران استفاده شود این ضوابط می تواند کبفی باشد. از سوی دیگر معماری نخبه که تک بنا ها هستند و بهسازی شهرهای موجود وتولید شهر های جدید است، بنابراین از دیگر ویژگی برای این چشم انداز، برنامه ریزی شهری وشهرسازی است.

مهندس رامبد ایلخانی از دیگر شرکت کنندگان در این نشست سپردن نتایج به گروه های پژوهشی را در تهیه سند چشم انداز بسیار مهم دانست وگفت؛ به نظر من حضور گروه های پژوهشی در تدوین سند چشم انداز واجب است وگرنه این چشم انداز به بی راه خواهد رفت.

 وی در ادامه تدوین سند را در تولید سیاستگذاری و از سوی دیگر مشخص کردن استانداردهای معماری بسیار مهم قلمداد کرد

این مهندس معمار در ادامه مشخص کردن مفهوم معمار را درسند چشم انداز،  بسیار مهم دانست چرا که از نظر ایشان ساختمان ساز با معمارعلارقم اینکه با یکدیگر کار می کنند ولی از یک ریشه نیستند.

دکترکاوه بذرافکن استاد معمار وعضو هیات علمی دانشگاه در نشست چشم انداز معماری ایران با حمایت از تهیه سند معماری ادامه داد؛  داشتن سند چشم اانداز بسیار عالی است فقط روش تهیه این چشم انداز بسیار مهم است،نکته دیگر آن است که با توجه به احساس نیاز به سند و نهادهایی که به دنبال حل معضلات معماری هستند نشان دهنده آشفتگی معماری است.

حال این نکته در تهیه سند قابل توجه است که باید دانست چشم انداز کشور ما باید بسیار متفاوت با کشورهای دیگر باشد به عنوان مثال شاید کار کپی در چشم انداز ما بسیار هم کارساز باشد برای آنکه سرانه تولید ناخالصی کشور ما یک هزارم کشوری همانند آمریکا است پس ارکانی که در کشور ما مهم است در کشور آمریکا جزء استانداردها است پس  در گام نخست در تدوین چشم انداز، تعریف مسئله است که روند پژوهشی را به دنبال خود دارد.

در تدوین سند چشم انداز سه عامل حرفه، آموزش وپژوهش بسیار مهم است، حال اگر این سه ضلع مثلث هر کدام به خوبی کار نکنند یا تعاملاتشان خوب نباشد نمیتوان به نتیجه رسید .تدوین سند چشم انداز بدون توجه به سند های بالاتر واینکه جامعه ما چه جایگاهی در مسائل مختلف فرهنگی اقتصادی هنری وعلمی دارد معقول ومنطقی نیست.

این استاد دانشگاه در ادامه  با اشاره به معماری تاریخی ایران همسو بودن تمامی مسائل جامعه را در مسیر پیشرفت عامل معماری شایسته پیشینیان دانست

وی در آخر گفت؛ به طور کل برای تهیه سند چشم انداز باید به  سه اصل حرفه، آموزش وپژوهش توجه کرد به طوری که مسائل این شاخص ها را استخراج وبه طرح های پژوهشی وکاربردی تبدیل کرد که بتوان در آن زمان به سند چشم انداز رسید.

تنها چیزی که در رسانه های ملی به آن بها داده نمی شود معماری است

در ادامه مهندس بهرام کلانتری ایجاد اتاق های فکر معماری و قرار دادن نظرات مختلف را در سند مورد توجه دانست وگفت؛  در راستای چشم اانداز آینده باید در نظر گرفت که در جلسات برگزار شده حقایق مخالف هم وجود دارد حال که می توان در یک ظرف نظر مخالف را گذاشت در نتیجه باید گفت با یک پیش فرض آماری عمل نشود بلکه اجازه داده شود حقایق مخالف در نظر گرفته شود.

وی در ادامه با اشاره به ایجاد اتاق های فکر در زمینه معماری گفت؛ در کشور ما تربیت در حیطه معماری در دانشگاه ها بسیار زیاد است ولی در مقابل جهت تولید فکر وایده پردازی، نهادی را در نظر نگرفتیم واین موضوع عاملی شده است که معماری  امروز پاسخگوی نیازهای جامع ما نباشد

این استاد معماری نقش رسانه ها را در رشد معماری بسیار قابل توجه دانست وگفت؛ تنها چیزی که در رسانه های ملی به آن بها داده نمی شود معماری است به عنوان مثال نقش معماری در برنامه های تلویزیون بسیار کمرنگ است به نظر میرسد این رسانه ملی برای معماری هیچگونه جایگاهی را درنظر نگرفته است که به نظر من این امر تعمدی است.

 در ادامه نشست مهندس علیرضا شرافتی تبدیل شدن مسکن به سرمایه را بزرگ ترین آفت به معماری دانست وگفت؛  با نگاهی کلی به نیاز مسکن در امور اقتصادی که در بسیاری از مواقع نقش پس انداز را برای خانواده های ایرانی بازی می کند بزرگترین  آسیب به جامعه وارد می شود بنابراین معماری امری می شود که افراد جامعه بر اساس نیاز به معماری به سراغش نمی روند بلکه به دلیل پس انداز وسود اقتصادی به آن نگاه می کنند.

از سوی دیگر نقش شهرداری به عنوان مجری این سند بسیار تاثیر گذار است چرا که شهر با فروش تراکم اداره می شود واین خود عامل آشفتگی معماری در شهر است بنابراین در این سند باید برنامه ریزی در نظر گرفته شود که شهر با فروش تراکم اداره نشود.

 در آخر مهندس زواره محمدی استاد معمار ،تحلیل گروه های فشار برروی استراتژی،تطابق فرهنگی وتغییر سبک زندگی را در تدوین سند چشم انداز که بدنبال ایجاد شرایط مطلوب معماری است واجب دانست وگفت ؛معیارها در خانواده ها تغییر کرده به طوری که حس تعلق در شهر جای خودش را به حس تملک داده است واین هشداری است در توسعه شهرها که باید مورد نظر سند باشد.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!