نخستین ورکشاپ Digital Manufacturing از سلسله ورکشاپ های برنامه ریزی شده در این حوزه که با هدف ایجاد بستری برای رشد و ارتقاء ارتباط میان معماری و صنعت و همچنین همگانی شدن تکنیک های معماری در کارگروه معماری و صنعت موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران ، در تاریخ 13 تا 20 اسفند 1392 و زیر نظر مهندس محسن مریزاد ، مهندس مرضیه رجب زاده و مهندس رها اشرفی و با حضور ماریا آرایا و زوبین خبازی تحت نظارت اجرایی سرپرست این کارگروه ( مهندس سامان رجول ) و دیگر اعضای کارگروه ( فاطمه سطوتی و فائزه اجلالی) ، برگزار شد.

 

این ورکشاپ به عنوان یک سلسله برنامه تدوین شده در قالب موضوعی کلی به نام ساخت و تولید دیجیتالی و ریز بخش هایی با موضوعاتی در حوزه طراحی معماری داخلی و خارجی در این موسسه در دست انجام است ، که اولین ورکشاپ با موضوع طراحی سیستم های روشنایی به مدت 7 روز کاری در اسفند سال جاری برگزار ، و در آخر مورد بررسی اساتیدی از دانشگاه های IAAC بارسلونا ، AA لندن و دفتر معماری زها حدید در لندن قرار گرفت. 
تعداد شرکت کنندگان در ورکشاپ به دلیل ارتقاء کیفیت ورکشاپ به تعداد 15 نفر در قالب 5 گروه 3 نفره در نظر گرفته شده بود .
در ابتدا در این کارگاه سعی شد با استفاده از تکنیک های فولدینگ ، ایده پردازی شده و کانسپت مورد نظر دریافت گردد که پس از بدست آمدن کانسپت اولیه ، ایده های مورد نظر در نرم افزار های مرتبط مانند راینو ، گرسهاپر و … تحت نظر اساتید این کارگاه بررسی و مدل سازی شد ، و با استفاده از دستگاه های همانند لیزر کاتر و … از آنها خروجی گرفته میشد .
با توجه به نوع عنصری که مورد طراحی قرار گرفته شده بود (لامب ) ، میباست در قدم به قدم طراحی ، نحوه تعامل نور و مدل طراحی شده به خوبی مورد بررسی قرار میگرفت تا در نهایت محصول نهایی با کیفیت مناسب جهت صنعتی سازی ایجاد گردد.
روند کلی کار ورکشاپ به اینگونه بود ، که در طول این 7 روز ، 3 استاد ورکشاپ ( محسن مریزاد ، رها اشرفی ومرضیه رجب زاده ) ، در تایم صبح به آموزش مبانی معماری دیجیتال ، دستگاه های مورد تعامل در جهان، با این تکنیک ، نرم افزار راینو و گراس هاپر ، تکنیک های پرزانته و… و در تایم عصر ، شرکت کنندگان به ایجاد و پرداخت مدل های خود با توجه به آموزش های صورت گرفته میپرداختند .
در روز اختتامیه ، 5 گروه شرکت کننده به ارائه فعالیت های خود در حضور زوبین خبازی ، ماریا خوزه آرایا ، رها اشرفی ، محسن مریزاد ، مرضه رجب زاده پرداختند.
قابل ذکر است که ورکشاپ DIGITAL MANUFACTURING 2 از حالت مقدماتی خارج شده ، و به بحث های پیشرفته تری در این حوزه خواهد پرداخت که برگزاری آن در سال 1393 محتمل خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!